Sela — Eindhoven

Omvang:
27 appartementen
2.860 m² BVO

Status:
Concept

Samenwerking:
KRKTR Projectontwikkeling
Studio BLAD
Workshop Architecten

De oudste verwijzing naar Woensel stamt uit de 12e eeuw: in 1107 komt het voor als ‘Gunsela’, in 1172 als ‘Wonsele’. De uitgang -sel of -sele komt veel voor in plaatsnamen, bijvoorbeeld ook in de naburige acht zaligheden; die kan afkomstig zijn van het Germaanse woord ‘sela’, huis met een kamer

Het plangebied is altijd een plek van de wijk geweest, met een buurtfunctie geïntegreerd in een groen collectief park voor de buurt. Sela zal dat ook zijn. Niet alleen voor nieuwe bewoners, maar ook buurtbewoners. De omkaderde tuin speelt daarbij een verbindende rol. Het is de plek waar publiek en privé met elkaar versmelten, waar de met het gebouw mee- ontworpen brede banken tweezijdig gebruikt kunnen worden. In de schaduw van de bestaande, oude bomen wordt zo de binnenkomst in het park én deze bijzondere woonplek gemarkeerd en gevierd.

Er is een geleidelijke, intuïtieve overgang van stad naar woning ontworpen. Aankomend met de auto parkeren bewoners achter de tuinmuur. Vanuit daar loopt, onder de tuinmuur door, een pad door de tuin, vanuit waar bewoners naar de ruim opgezette entreeruimte binnen het gebouw lopen. De bestrating loopt door naar binnen waardoor de overgang van buiten naar binnen op een subtiele wijze verloopt. Met de fiets komen bewoners via de groene buitenkamer in de ruim opgezette fietsenstalling; deze is bewust niet weggestopt, maar is een belangrijk onderdeel van het Huis.

Door de verdraaiing van het gebouw ontstaat er ruimte voor parkeren, en het groen van het park vloeit aan beide zijden om het gebouw heen. Op deze manier staat het gebouw als een alzijdig paviljoen in het park. Een huis met een kamer voor de buurt.

Wandelend komen bewoners altijd door de tuin, waardoor dit een herkenningspunt van rust en thuiskomen is.


No items found.