Blok 6 — Oostenburg

Opdrachtgever:
VORM Ontwikkeling

Omvang:
27 woningen + sportschool
3.100 m2 BVO

Status:
Uitvoering

Oplevering:
2021

Samenwerking:
Workshop Architecten

Acht woongebouwen vormen gezamenlijk Kavel 4-5. In hechte samenwerking met OZ en Workshop Architecten zijn deze blokken ontworpen. Karakteristiek aan de blokken is dat Ieder blok zelfstandig wordt ontsloten en er is ingezet op ruimtelijke verbinding met de binnentuin in de vorm van poorten. Deze poorten zijn tevens de entree-zones naar de woningen en de fietsenstallingen.

Blok 6, een woongebouw met een sportschool in de plint en kelder, is rationeel en sober opgezet. De voorgevel, grenzend aan de Oostenburgermiddenstraat, is terughoudend en simpel. Maar aan de achterzijde kenmerkt het zich door een aftrappende volume met in het hart trappen die tevens ook onderdeel zijn van de ontsluiting en brandveiligheid. De onderdoorgang en de centrale trap benadrukken de relatie van het gebouw met de binnentuin. Om de ruimtelijkheid en de sociale controle in de onderdoorgang te vergroten is er visuele relatie met het programma in de plint en kelder.

De materialisering van Blok 6 is monotoon en sober. Gestraald betonnen geveldelen, houten kozijnen en stalen hekwerk. Allemaal in een dezelfde grijstint. Hiermee is Blok 6 een terughoudend blok aan de straat met een groot gebaar aan de binnentuin.

No items found.